Описание:
Камина в ъгъл с вградена българска горивна камера

• Българска горивна камера с призматично стъкло
• Облицовка мрамор „Съни“
• Изградена камина гр. София