Българска горивна камера с въздушна риза
Български камини с въздушна система за отопление

• Българска горивна камера с въздушна риза и вграден вентилатор
• Отопление на повече от едно помещение
• Изолиран въздуховод ф125