-български-горивни-камери-водни-ризи-камини-евростандарт-отопление-радиатори-25kw- БЪЛГАРСКИ ГОРИВНИ КАМЕРИ С ВОДНА РИЗА ЗА ВГРАЖДАНЕ - 15-25-35 kW -г-образна-горивна-камера-за-вграждане-камини-български-евростандарт-водни-ризи-отопление-радиатори-

Монтаж българска горивна камера с водна риза - Инсталация помпен възел и радиатори
ВГРАЖДАНЕ НА ГОРИВНА КАМЕРА С ВОДНА РИЗА – КАМИНИ ЕВРОСТАНДАРТ

Прав панел 600 с водна риза 

3100 лв. без ДДС

 


Термостатичен предпазен клапан по температура Caleffi + 200 лв.

– Гориво :  Дърва и Екобрикети;

– Воден обем на водната риза 35л;

– Вход / Изход 1 цол и допълнителни изходи 1/2;

– Пространствена топлинна мощност номинална 6,4 kW;

– Водна топлинна мощност номинална 9,2 kW;

– Обща топлинна мощност 15,3 kW;

– (КПД) / Ефективност 78,1% номинална;

– Клас ( А ) енергийна ефективност определен на дървени брикети;

– Вграден пепелник

– Стойка ( крака с регулиране до 60мм ) по размер от 300 до 600мм ;

– Огнеупорно стъкло;

– Вътрешна облицовка “ Вермикулит“ ;

– Възможност за регулиране на първичния въздух и тяга при работа на дърва

– Опция повдигащ механизъм

– Гаранция 60 месец

Модел : Прав панел 700 с водна риза

3500 лв. без ДДС

 

 

Термостатичен предпазен клапан по температура Caleffi + 200 лв.

– Гориво :  Дърва и Екобрикети;

– Воден обем на водната риза 50л;

– Вход / Изход 1 цол и допълнителни изходи 1/2;

– Пространствена топлинна мощност номинална 9,9 kW;

– Водна топлинна мощност номинална 15,3 kW;

– Обща топлинна мощност 25,2 kW;

– (КПД) / Ефективност 77,2% номинална;

– Клас ( А ) енергийна ефективност определен на дървени брикети;

– Вграден пепелник

– Стойка ( крака с регулиране до 60мм ) по размер от 300 до 600мм ;

– Огнеупорно стъкло;

– Вътрешна облицовка “ Вермикулит“ ;

– Възможност за регулиране на първичния въздух и тяга при работа на дърва

– Опция повдигащ механизъм

– Гаранция 60 месеца

Модел : Прав панел 800 с водна риза

3900 лв. без ДДС

 

 

Термостатичен предпазен клапан по температура Caleffi + 200 лв.

– Гориво :  Дърва и Екобрикети;

– Воден обем на водната риза 50л;

– Вход / Изход 1 цол и допълнителни изходи 1/2;

– Пространствена топлинна мощност номинална 13,4 kW;

– Водна топлинна мощност номинална 22,3 kW;

– Обща топлинна мощност 35,7 kW;

– (КПД) / Ефективност 77,8% номинална;

– Клас ( А ) енергийна ефективност определен на дървени брикети;

– Вграден пепелник

– Стойка ( крака с регулиране до 60мм ) по размер от 300 до 600мм ;

– Огнеупорно стъкло;

– Вътрешна облицовка “ Вермикулит“ ;

– Възможност за регулиране на първичния въздух и тяга при работа на дърва

– Опция повдигащ механизъм

– Гаранция 60 месеца