Описание:


Камина тип рамка


– Българска горивна камера с повдигащ механизъм
– Рамка около горивна камера Румянцево
– Долен плот овален
– Камина с въздушна риза
– Ниша за дърва
-Реализирана камина гр. София