Въздушна система за отопление с камина с въздушна риза

• Разклонителна кутия ф 125
• Изолиран въздуховод ф 125
• Вграждане на въздуховод