• Българска горивна камера с повдигащ механизъм
• Облицовка ,, Варовик“
• Изграждане и монтаж гр. София

Класическа камина по индивидуален проект. Изцяло заложен светъл материал на облицовка. Камина с повдигащ панел подходящ за работа като отворена камина. Наклонено було от всички страни. Голям дърварник . Плотове – долен и горен скосени на 45 градуса с подлепка имитиращи масив. С материала на камината е изработена и настилка, която обикаля всички страни на облицовката.