• Българска горивна камера с три лица
• Облицовка черен гранит и румянцево
• Настилка черен гранит
• Решетки черен мат
• Реализирана камина гр. София